Dit is een SPOEDBERICHT van uw huisarts!

Dit is een SPOEDBERICHT van uw huisarts!

Dit is een BERICHT van uw huisarts over de griepspuit!

Medisch Centrum Nuth heeft nog een aantal griepspuiten voor patiënten die in okt/nov 2020 nog geen griepspuit hebben laten zetten.

Komt u in aanmerking voor de griepspuit, dan kunt u voor een afspraak bij de assistente contact opnemen met de praktijk. De assistente zal de griepspuit zetten.

In oktober en november 2020 hebben zo’n 6 miljoen mensen van hun huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik gekregen. De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder, en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen.

Een griepprik is niet verplicht. Iemand kiest zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken. Wanneer u als patiënt van onze praktijk in aanmerking komt voor de griepprik, ontvangt u van ons medio oktober een schriftelijke uitnodiging. In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt de griepvaccinatie anders te organiseren dan u van ons gewend bent. Wij dragen zorg voor de veiligheid van u en onszelf. De griepprik beschermt niet tegen COVID-19.

Kijk voor meer informatie over de griepprik op http://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging

In deze coronatijd zijn er enkele aanpassingen in onze praktijk. Wij vragen u deze zoveel mogelijk te volgen:

 • De praktijk is beperkter toegankelijk: we ontvangen alleen patiënten die vooraf telefonisch contact hebben gehad. De assistente vraagt naar uw klachten en overlegt met de huisarts. Zo kunnen we goed beoordelen of u gezien dient te worden op het spreekuur van de huisarts, of dat de huisarts u terug belt voor een telefonisch consult.
 • Kom alleen naar de praktijk als u van te voren gebeld heeft.
 • Om drukte in de wachtkamer te voorkomen is het belangrijk dat u alleen komt, zonder familieleden of begeleiding. Zij mogen buiten wachten. Op deze wijze wordt de patiëntenstroom gespreid en raakt de wachtkamer niet te vol.
 • Iedereen met milde klachten kan zich op Corona laten testen bij de GGD (www.ggdzl.nl).
 • Voor patiënten met luchtwegklachten hebben we een speciaal ingerichte ruimte tijdens een apart spreekuur. Het is belangrijk dat u duidelijk aan de assistente per telefoon uitleg geeft over uw luchtwegklachten.
 • Op basis van de adviezen van de raad van gezondheidsinspectie gelden per 15 maart 2020 strengere maatregelen binnen onze huisartsenpraktijk, om de verspreiding van het coronavirus te beperken en uw en onze gezondheid te waarborgen.
 • Heeft u koorts én luchtwegklachten kom dan niet naar de praktijk maar neem altijd eerst telefonisch contact met ons op via telefoonnummer, 045-5241260. Gebruik de spoedlijn optie 1 alleen voor levensbedreigende  situaties. U moet denken aan coronavirus als u koorts boven de 38 graden én luchtwegklachten heeft.
 • Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
  • Was u handen vaak met zeep;
  • Nies en hoest in uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Geef anderen geen hand;
  • Ga niet op bezoek bij ouderen of chronisch zieken als u klachten heeft (verkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts).
 • Bloedprikken: per direct is het niet meer mogelijk om bloed te prikken in onze praktijk, u dient hiervoor een afspraak te maken bij één van de locaties van Zuyderland: 088-459 42 63 of www.zuyderland.prikafspraak.nl. Zie voor meer informatie de website van Zuyderland
 • Uw medische gegevens online bekijken via Webapp: via onze webapp op de Home pagina van www.medischcentrumnuth.nl kunt u een persoonlijk account aanmaken. Neem hiervoor eerst contact op met de assistente. Zij zal u vragen naar uw mobiele telefoonnummer en emailadres. Per persoon dient er een uniek mobiel nummer en uniek emailadres worden doorgegeven. Via dit mobiele telefoonnummer en emailadres ontvangt u de inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen in uw persoonlijke account om online een e-consult te doen en een herhaalrecept aan te vragen. Via ‘mijn kluis’ kunt u uw medische gegevens bekijken. Alleen u en uw huisarts zien uw gegevens. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld online bekijken:
  • uitslag van onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek;
  • het advies van uw huisarts;
  • een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis;
  • een lijst met uw medicijnen;
  • uw allergieën.

Team Medisch Centrum NuthCall Now Button
Translate »