Praktijkinformatie

Huisarts Nuth, Limburg

Spreekuren

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00-12:30 en van 14:00-17:00. Buiten deze openingstijden kunt u ons voor spoedgevallen bereiken via 045-5241260 en kiest u optie 1.
Buiten kantooruren kunt u bellen naar de huisartsenpost in Heerlen 045-5778844.

Spreekuur op Afspraak

Het spreekuur is altijd op afspraak, in de ochtend van 08:10u tot 11:30u en in de middag van 15:30u tot 16:30u. U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk. Dit kan op werkdagen tussen 08:00u en 17:00u.
.
U kunt momenteel niet via de WebApp zelf een afspraak inplannen. Dit heeft te maken met de Coronapandemie. De assistente kan pas een afspraak voor u inplannen nadat zij via de telefoon goed heeft uitgevraagd met welke klachten u bij de huisarts/praktijkondersteuner wenst te komen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente onder andere vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Op dit moment is het niet wenselijk dat patiënten met mogelijke coronaklachten naar de praktijk komen.
.
Wilt u een account aanmaken, dient u zich hiervoor eenmalig aan te melden via de assistente.
.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig...?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.
.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Als u graag een huisbezoek wilt hebben belt u dan voor 10:00 de praktijk.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. De huisbezoeken worden elke (werk) dag gereden tussen 11:00-15:00.

Telefonisch Spreekuur

Indien je een telefonische afspraak met je huisarts wilt bel je de assistente vóór 11:00, de assistente maakt dan een telefonische afspraak met de desbetreffende huisarts, controleert je telefoonnummer en de desbetreffende huisarts streeft ernaar je na het ochtend spreekuur terug te bellen ( +/- tussen 11:00-13:00).
.
Uitslagen
.
Bel voor uitslagen tussen 14:00 en 17:00.
.
Recepten
.
Recepten kunt U de volgende dag na 15:00 in de apotheek ophalen. Dit is noodzakelijk omdat de artsen en de apotheker de recepten goed moeten controleren, en daarna pas kunnen afleveren.

Praktijkondersteuning Geestelijke GezondheidsZorg (G.G.Z.)

Onze praktijkondersteuner GGZ biedt momenteel 3 mogelijkheden aan om een consult te voeren:
.

 1. Telefonisch consult: de POH-GGZ belt u op het afgesproken tijdstip. Het consult vindt telefonisch plaats.
 2. Beeldbellen: de POH-GGZ stuurt u op het afgesproken tijdstip een link via uw mailadres. Deze link kunt u openen op uw PC, tablet of smartphone. U kunt elkaar zien en horen zonder dat u naar de praktijk hoeft te komen.
 3. Face to Face: de mogelijkheid bestaat om een consult in de praktijk te hebben met de POH-GGZ. Voorwaarde is dat u geen klachten heeft aan uw luchtwegen. Ook worden er nog geen handen geschud en zal er een kunststof scherm tussen u en de POH-GGZ in staan voor de veiligheid.
 4. LIV. Dit is een e-health module waar u zelfstandig mee aan de slag kunt. Met deze app kunt u thuis werken aan uw herstel. LIV bevat oefeningen en tools met als doel mensen positief in hun kracht te zetten. Het is te gebruiken bij somberheid, rouw, slaapproblemen, angst, en zo meer.

.
Zoals gebruikelijk bespreekt u eerst met uw huisarts of een verwijzing naar de POH-GGZ zinvol voor u kan zijn. Vervolgens kunt u bij het maken van een afspraak aangeven in welke vorm u het consult wenst.

Praktische Informatie

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00-12:30 en van 14:00-17:00. Buiten deze openingstijden kunt U ons voor spoedgevallen bereiken via 045-5241260 en kiest u optie 1. Buiten kantooruren kunt U bellen naar de huisartsenpost in Heerlen 045-5778844.

Bloedprikken

Vanwege ruimtegebrek ten gevolge van de coronabeperkingen kunnen wij het bloedprikken in de praktijk voorlopig niet meer realiseren. Hiervoor kunt u gaan  naar Adelante Hoensbroek (dagelijks van 08.00 u – 12.00 u) of naar het Zuyderland ziekenhuis Heerlen of Geleen (dagelijks van 08.00 u – 17.00 u).
.
Per 06 juli 2020 maakt het Zuyderland op alle bloedafnamelocaties gebruik van een afsprakenplanning voor het bloedprikken om de drukte bij de bloedafnamepunten zoveel mogelijk te spreiden. Op deze wijze zijn ze beter in staat aan de RIVM richtlijnen te voldoen en uw veiligheid te waarborgen.
.
Plan uw afspraak via: https://zuyderland.prikafspraak.nl
.
Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met 088-459 42 65 op werkdagen tussen 08.00 u – 17.00 u of gebruik de hulp van mantelzorg of een familielid.

Inschrijven praktijk

Inschrijving als nieuwe patiënt is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nuth, Wijnandsrade of Vaesrade, we zitten op dit moment aan het maximaal aantal patiënten waaraan wij zorg kunnen verlenen.
.
Om u te kunnen inschrijven dient u langs te komen bij de praktijk, we kunnen dan persoonlijk met u kennis maken en uw identiteit controleren in verband met de privacy. Denkt u er aub aan om een paspoort, ID of rijbewijs mee te nemen.
.
Verder hebben we nog een aantal gegevens nodig, zorg aub dat u die beschikbaar heeft als u bij ons langs komt zodat we de inschrijving meteen kunnen afronden:
.

 • NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum, -plaats, -land
 • Burgerservice nummer
 • Mail adres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Zorgverzekering gegevens
 • Apotheek
 • Vorige huisarts
 • Eventueel relevante medische voorgeschiedenis voor huisarts

.
Bij ons kunt u ook digitaal afspraken plannen, herhaalmedicatie aanvragen, uitslagen van onderzoeken inzien en korte vragen stellen aan de huisarts via een e-consult. Als u gebruik wilt maken van deze digitale services dan kunt u bij de inschrijving vragen voor een account.

Informatie ``Eigen Risico``

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ en voor chronische zorg. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald..Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en voor Hart- en Vaatziekten of een verhoogd risico daarop wordt uw eigen risico niet aangesproken.
.
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urine-kweken, u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico.De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00-17:00. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Bij spoed buiten werktijden of klachten die niet kunnen wachten tot bij de eigen huisarts, kunt U contact opnemen met de Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg: 045-5778844. U moet altijd eerst even bellen voordat u de huisartsenpost bezoekt. Houd bij het maken van de afspraak uw verzekeringspas en eventuele medicatie bij de hand.

Kinderarts kijkt in mond kleuter
Medicijnen Nuth VAL apotheek

Receptenlijn

U bereikt de lijn door te bellen naar ons praktijknummer 045-5241260 en vervolgens nummer 2 uit het keuzemenu te kiezen.
.
Hoe werkt de receptenlijn?
.
Nadat u verbinding hebt met onze receptenlijn vertelt ons automatisch antwoordapparaat wat u precies moet doen. Het is belangrijk dat u uw naam en geboortedatum duidelijk inspreekt. Zorgt u er in ieder geval voor dat u de naam en de sterkte van het medicijn/de medicijnen, waarvoor u een herhaling wenst, bij de hand heeft (bijvoorbeeld Ibuprofen, 400 miligram tabletten). Belt u namens iemand anders, zorgt u er dan ook voor dat u zijn of haar achternaam, geboortedatum en naam van de apotheek bij de hand heeft.

Wanneer afhalen bij apotheek ?

Recepten aangevraagd vóór 12:00 kunt u de volgende werkdag na 15:00 ophalen bij de apotheek. Recepten aangevraagd na 12:00 kunt u pas 2 dagen later ophalen. Indien recepten thuisbezorgd moeten worden, gebeurt dit meestal de volgende werkdag.

Wanneer gebruikt u de receptenlijn ?

De receptenlijn is feitelijk bedoeld als extra service naar onze patiënten ten behoeve van herhaalrecepten. Om de telefoondruk van de praktijklijn zo veel mogelijk te verminderen verzoeken wij echter onze patiënten om toch zoveel mogelijk van deze lijn gebruik te maken. Vanzelfsprekend kunt u, indien u de receptenlijn te ingewikkeld vindt, uw herhaalrecepten zoals vanouds via de assistente aan te vragen. Met nadruk melden wij dat de receptenlijn uitsluitend bedoeld is voor herhaalrecepten en niet voor andere zaken. Andere zaken dan herhaalrecepten, ingesproken op de receptenlijn, kunnen en mogen helaas niet verwerkt worden.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
Dokter van Reisen, Travel Doctor

Op reis? Maak een afspraak met ons

Voor reizigersadvies kunt U terecht bij drs. van Reisen. Zij is geregistreerd als reizigersgeneeskundige huisarts en is dus bevoegd om ook gele koorts vaccinaties voor te schrijven.
.
U kunt hiervoor het formulier op deze site. Dan zal beoordeeld worden of U wordt opgeroepen op het spreekuur of dat de vaccinaties door de assistente worden gegeven.
.
Hieraan zijn wel kosten verbonden, namelijk 27,63 euro. Dit bedrag declareren wij in eerste instantie direct bij de zorgverzekeraar. De meeste verzekeringen vergoeden dit in zijn geheel of een gedeelte van het bedrag. Indien uw zorgverzekeraar het bedrag niet vergoed krijgt u een naderhand nog een rekening van ons.
.
Download hier het reizigersadvies formulier:

Lever dit in bij de assistente of informeer naar ons e-mail adres om het digitaal retour te sturen.  Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de assistente.

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De kan worden uitgevoerd door uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 40,00.
Soms moeten mensen een eigen verklaring voor het rijbewijs laten invullen, hiervoor zijn de kosten €15,00

* Momenteel voert de praktijk geen rijbewijskeuringen uit voor passanten/ patiënten die niet ingeschreven zijn in de praktijk.

rijbewijskeuring

Klachtenprocedure

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

.
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
.
Vul het klachtenformulier in door op onderstaande button te klikken. Wij streven erna om binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
.
Is uw klacht over uw huisarts ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft U de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Uw klacht wordt dan een geschil. Om een geschil in te dienen, vult u dit geschillenformulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw geschil.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Call Now Button
Translate »