Markt 25

6361 CB Nuth

045-5241260

Bij spoed toets 1

Praktische Informatie

2Huisartsen OZL

Praktische Informatie

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00-12:30 en van 14:00-17:00. Buiten deze openingstijden kunt U ons voor spoedgevallen bereiken via 045-5241260 en kiest u optie 1. Buiten kantooruren kunt U bellen naar de huisartsenpost in Heerlen 045-5778844.

 

Bloedprikken is vanaf nu alleen op afspraak mogelijk in Cultureel Trefcentrum Nuth, Wilhelminastraat 3.

Dit is mogelijk elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 u en 10.30 uur, alleen op afspraak.

Bel naar 088-4594265 of ga naar www.zuyderland.prikafspraak.nl voor het maken van een afspraak.

Het bloedprikformulier haalt u op bij de assistente aan de balie en dient u mee te nemen naar de bloedprikafspraak.

Een afspraak maken kan via www.zuyderland.prikafspraak.nl of via 088-4594265 kunt u zelf een afspraak maken.

U kunt uiteraard ook op afspraak naar Adelante Hoensbroek (dagelijks van 08.00 u – 12.00 u) of naar het Zuyderland ziekenhuis Heerlen of Geleen (dagelijks van 08.00 u – 17.00 u) gaan.

Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met 088-459 42 65 op werkdagen tussen 08.00 u – 17.00 u of gebruik de hulp van mantelzorg of een familielid.

Helaas worden wij in onze huisartsenpraktijk steeds vaker geconfronteerd met agressie. Het gaat hier om schreeuwen, schelden, beledigen en zeer uitzonderlijk zelfs om vernielingen en (fysiek) bedreigen van medewerkers. Voor onze medewerkers zijn deze agressieve uitlatingen zeer vervelend en hebben soms een grote impact.

Wij accepteren agressief gedrag niet!

Wij hebben daarom een agressieprotocol gemaakt en willen u daarover informeren.

Wanneer wordt het agressieprotocol gebruikt?
Agressie accepteren wij niet. Alle voorvallen waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden op papier vastgelegd en besproken. In onze praktijk heeft een patiënt of cliënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts of behandelaar van de betrokken patiënt wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.

Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt of cliënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt andere maatregelen te treffen. Als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld, dan zullen wij altijd aangifte doen bij de politie.

Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Respect tussen patiënt en zorgverlener vinden wij zeer belangrijk.

Hoe wel om te gaan met een meningsverschil en boosheid?
Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is, ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als zorgverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek. We nemen dan graag de tijd om apart met u te zitten en samen met u te zoeken naar oplossingen.

Inschrijving als nieuwe patiënt is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nuth, Wijnandsrade of Vaesrade.Om u te kunnen inschrijven dient u langs te komen bij de praktijk, we kunnen dan persoonlijk met u kennis maken en uw identiteit controleren in verband met de privacy. Denkt u er aub aan om een paspoort, ID of rijbewijs mee te nemen.Verder hebben we nog een aantal gegevens nodig, zorg aub dat u die beschikbaar heeft als u bij ons langs komt zodat we de inschrijving meteen kunnen afronden:
 • NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum, -plaats, -land
 • Burgerservice nummer
 • Mail adres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Zorgverzekering gegevens
 • Apotheek
 • Vorige huisarts
 • Eventueel relevante medische voorgeschiedenis voor huisarts
Bij ons kunt u ook digitaal afspraken plannen, herhaalmedicatie aanvragen, uitslagen van onderzoeken inzien en korte vragen stellen aan de huisarts via een e-consult. Als u gebruik wilt maken van deze digitale services dan kunt u bij de inschrijving vragen voor een account.

Herhaalrecepten kunt u bij Medischcentrum Nuth op twee manieren aanvragen.

 • Via de patiëntenportaal/webapp kunt u na inloggen zelf uw herhaalmedicatie aanklikken en bestellen.
  Voor informatie over het portaal, bijvoorbeeld hoe het werkt of het aanvragen van een account ga op onze website naar ‘ Praktijkinformatie’ en klik op ‘Patientenportaal’ of klik hier.
 • Via onze receptenlijn. U bereikt de lijn door te bellen naar ons praktijknummer 045-5241260 en vervolgens nummer 2 uit het keuzemenu te kiezen.

Hoe werkt de receptenlijn?

Nadat u verbinding hebt met onze receptenlijn vertelt ons automatisch antwoordapparaat wat u precies moet doen. Het is belangrijk dat u uw naam en geboortedatum duidelijk inspreekt. Zorgt u er in ieder geval voor dat u de naam en de sterkte van het medicijn/de medicijnen, waarvoor u een herhaling wenst, bij de hand heeft (bijvoorbeeld Ibuprofen, 400 miligram tabletten). Belt u namens iemand anders, zorgt u er dan ook voor dat u zijn of haar achternaam, geboortedatum en naam van de apotheek bij de hand heeft.

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ en voor chronische zorg. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald..Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en voor Hart- en Vaatziekten of een verhoogd risico daarop wordt uw eigen risico niet aangesproken.
 
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urine-kweken, u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico.De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

BEL 112 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00-17:00. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Bij spoed buiten werktijden of klachten die niet kunnen wachten tot bij de eigen huisarts, kunt U contact opnemen met de Huisartsenpost Oostelijk Zuid Limburg: 045-5778844. U moet altijd eerst even bellen voordat u de huisartsenpost bezoekt. Houd bij het maken van de afspraak uw verzekeringspas en eventuele medicatie bij de hand.

Translate »

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Call Now Button Skip to content